EasyCut 280 CRi-Q

 

EasyCut 280 CRi-Q s profilovým válcovým kondicionérem (Conditioner Roller interlocking) je ideální pro úpravu citlivých širokolistých druhů pícnin. Válcový kondicionér se dvěma profilovanými válci provádí optimální úpravu zejména při sklizni vojtěšky. Šetří lístky a mačká stébla. Tím je zaručeno rovnoměrné zavadání sklízené plodiny.

CRi válce kondicionéru jsou nedělené a profilované v celé šířce. Optimální úprava sečené píce je tak zajištěna v celém pracovním záběru. Podle množství materiálu a potřebné intenzity pomačkání je možno nastavit plynule přítlačnou sílu válců. Polyuretanové vrstvy profilových zubů garantují dlouhou životnost. Masivní válce kondicionéru CRi zaručují bezporuchový a plynulý tok sklízené píce. Překvapují nízkou potřebou příkonu při svém průměru 250 mm.

Dobře nadimenzované mačkací válce jsou profilované tak, že zapadají do sebe. Zubový efekt zaručuje intenzivní pomačkání stébel a šetří vysoce hodnotné lístky. Pohon kondicionéru je přímý bez prokluzu od příslušné převodovky. V převodovce je integrovaný pohon spodního válce s pohonem žací lišty za vnitřním odmítacím bubnem. Také horní válec je aktivně poháněn. Příslušný pohon je synchronizován převodovkou na pravé vnější straně žacího nosníku. 

 

 

 


    Vyberte si: Fotogalerie | O firmě | Agrobazar | Servis | Financování | Kontakty