EasyCut 9140 CV, EasyCut 9140 CV Collect

 

S žací kombinací EasyCut 9140 o pracovním záběru 8,70 m lze shazovat píci na jeden řádek příčnými dopravníky.

Plynulé nastavení rýhovaného proti-plechu vůči rotujícím ocelovým V prstům zvyšuje nebo snižuje intenzitu úpravy píce. Speciálně vyrobené ocelové prsty tvaru V mají dlouhou životnost.

Všechny žací lišty s kondicionérem mají dvoustupňové převodovky s možnou volbou 600 nebo 900 ot/min pro změnu intenzity úpravy píce. Objednat lze směrové plechy pro rozhoz píce na široko, aby se dosáhlo rychlejší zavadání posečené píce. 

U EasyCut 9140 CV Collect je dosaženo vyšší hospodárnosti a efektivity s příčným dopravníkem. Hydraulicky poháněný příčný dopravník přepraví všechnu píci. Pracuje v celé svojí šířce s velkou průchodností. Na něm přivařené příčky zajišťují plynulý tok materiálu. Hydrostatické motory plynule mění pracovní rychlost pásu - ta je důležitá pro šířku ukládaného řádku v návaznosti na další technologii sklizně. Pohon dopravníků se automaticky zapíná jeho sklopením do pracovní polohy. Vypínání se děje obráceně. Pohon příčných dopravníků je napojen na samostatný hydraulický systém na stroji s vlastní olejovou nádrží. Olejový chladič hlídá, aby se systém nepřehřál. Vše funguje nezávisle na traktoru. 

Vysoký komfort ovládání zajišťuje přehledná ovládací skříňka. Všechny potřebné funkce pro pracovní využívání kombinace jsou na dvou spínačích. Rychlost příčných dopravníků se nastavuje potenciometrem. 

Součástí sériového vybavení jsou nájezdové spojky, které umožní při nájezdu na překážku vychýlit žací lištu až o 1,40 m. Při uvolnění pojistky se vychýlí nejen jedna strana, ale celá kombinace. Po zvládnutí překážky se celá kombinace vrátí sama zpět do výchozí polohy. Uvolňovací síla nájezdové pojistky se pohodlně seřizuje přítlakem spirálové pružiny. Seřízení je třeba zvolit takové, aby při nájezdu na překážku pojistka vypnula dříve než dojde k poškození.

Ovládací skříňka zajišťuje nastavení stroje do transportní nebo pracovní polohy. Systém ovládání umožňuje ovládat společně nebo samostatně polohy zadních lišt.

Při zužujících se pozemcích lze využít při sečení jednu, dvě nebo tři žací jednotky. Žací lišta, která neseče, je zvednutá do souvraťové polohy. Toho se využívá na úzkých pozemcích nebo při dokončování záhonu.

Bezpečnou jízdu po frekventovaných cestách dovoluje přepravní šířka 3,00 m i výška, která je pod 4,00 m. Zavěšení kombinace na traktoru je velmi těsné a umožňuje dobrý výhled s bezpečnou jízdou. Bezpečnostní výbava dodávaná sériově ke každé kombinaci zahrnuje velké varovné tabule s integrovanými koncovými světly.

 

 

 


Vyberte si: Fotogalerie | O firmě | Agrobazar | Servis | Financování | Kontakty