EasyCut 7540, EasyCut 9140 Shift

 

Velký pracovní záběr, vysoká výkonnost, díky konstrukci nízká hmotnost, velká kombinace s nízkým příkonem a možnost připojení k běžným traktorům - to jsou žací kombinace EasyCut 7540 o záběru 7,40 m a EasyCut 9140 o záběru 8,70 m. 

Přednosti čelně nesené lišty je, že nejsou přejížděny zbylé neposečené porosty. Uspořádání kombinace na traktoru umožňuje člunkové sečení. Předností je také jednoduchá a rychlá změna z pracovní do přepravní polohy a zpět. Tříbodový nosič s nájezdovými pojistkami je osazen dvojitými hydraulickými válci pro zvedání zadních žacích jednotek. Systém zavěšení nosné hlavy je jedinečný a zjednodušuje připojení a ovládání. 

Se zavěšením v těžišti EasyCut Balance se dosahuje čistý řez a rovnoměrný přítlak žací lišty v celém pracovním záběru. Jeho předností je lehké klouzání lišty po povrchu a díky velkému výkyvu s tím související výborné kopírování terénu. Nastavení správné délky pružin ovlivňuje optimální přítlak žacích lišt. Šetří se tak strniště a žací nosníky lépe kloužou po povrchu a usnadňují tažené celé soupravy. Pružiny se seřizují příslušnými vřeteny. 

Systém táhel zajišťuje stálou hodnotu přítlaku na obou žacích lištách. Tento systém garantuje nejlepší sečení i na nerovných pozemcích. 

Hlavní převodovka je umístěna ve střední části rámu. Ideální uspořádání umožňující bezvadnou činnost třecích spojek a volnoběžky, které chrání stroj i traktor před přetížením. Otáčky vývodové hřídele jsou 1000 ot/min.

Díky velkému překrytí zadních žacích lišt s čelními EasyCut 32, 32 CV nebo 32 CRi je dosaženo čistoty a kvality práce. Při extrémních podmínkách na svažitých pozemcích přichází na pomoc stranový hydraulický válec, který celou jednotku posune do záběru. 

Součástí sériového vybavení jsou nájezdové spojky, které umožní při nájezdu na překážku vychýlit žací lištu až o 1,40 m. Při uvolnění pojistky se vychýlí nejen jedna strana, ale celá kombinace. Po zvládnutí překážky se celá kombinace vrátí sama zpět do výchozí polohy. Uvolňovací síla nájezdové pojistky se pohodlně seřizuje přítlakem spirálové pružiny. Seřízení je třeba zvolit takové, aby při nájezdu na překážku pojistka vypnula dříve než dojde k poškození. 

Ovládací skříňka zajišťuje nastavení stroje do transportní nebo pracovní polohy. Systém ovládání umožňuje ovládat společně nebo samostatně polohy zadních lišt. 

Při zužujících se pozemcích lze využít při sečení jednu, dvě nebo tři žací jednotky. Žací lišta, která neseče, je zvednutá do souvraťové polohy. Toho se využívá na úzkých poezmcích nebo při dokončování záhonu. 

Bezpečnou jízdu po frekventovaných cestách dovoluje přepravní šířka 3,00 m i výška, která je pod 4,00 m.  Zavěšení kombinace na traktoru je velmi těsné a umožňuje dobrý výhled s bezpečnou jízdou. Bezpečnostní výbava dodávaná sériově ke každé kombinaci zahrnuje velké varovné tabule s integrovanými koncovými světly.


Vyberte si: Fotogalerie | O firmě | Agrobazar | Servis | Financování | Kontakty