EasyCut 2800 CRi, EasyCut 3200 CRi, EasyCut 3210 CRi

 

Žací stroje EasyCut s válcovým kondicionérem CRi (Conditoiner Roller interlocking) jsou ideální pro zpracování citlivých listových plodin. Kondicionér CRi je určen zejména pro použití ve vojtěškách, kde se přesvědčivě ukazuje jeho kvalita. Chová se šetrně k lístkům a mačká stonky tak, aby i zde bylo zajištěno rychlé a rovnoměrné prosychání. Válce kondicionéru CRi jsou průběžné, nedělené. To zajišťuje rovnoměrnou úpravu píce v celém pracovním záběru stroje. Pro přizpůsobení kondicionéru k různým množstvím a kvalitě porostu lze plynule nastavovat přítlak válců a jejich vzájemnou vzdálenost. Polyuretanová vrstva na povrchu válců kondicionéru garantuje jejich dlouhou životnost. Robustní válce kondicionéru garantují bezproblémový, kontinuální tok hmoty a díky velkému průměru přesvědčují i nízkou potřebou příkonu.

Profilované mačkací válce o velkém průměru do sebe vzájemně zapadají.  Právě zde probíhá úprava píce - stonky se mačkají, třou a lámou pro dosažení nejvyšší kvality zpracování. 

Válce kondicionéru jsou poháněny přímo a bez prokluzů prostřednictvím převodovky. Pohon spodního profilového válce je integrován přímo do pohonu žací lišty za levý žací buben. Horní válec je také aktivně poháněn. Doplňkový pohon od spodního válce je synchronizován pomocí převodovky umístěné na levé vnější straně žací lišty. 

Přepravní rychlost 40 km/h umožňuje rychlý a bezproblémový transport po veřejných komunikacích. Přepravní šířka 2.565 mm, 3.000 mm a 3.140 mm nevyžaduje žádné zvláštní povolení .

 

 

 


Vyberte si: Fotogalerie | O firmě | Agrobazar | Servis | Financování | Kontakty