VarioPack 1500, VarioPack 1500 MC, VarioPack 1800, VarioPack 1800 MC

 

Nejvyšší výkony při lisování senáže, sena a slámy, nerušená práce a také naprosté pohodlí při obsluze a servisu - to jsou skvělé charakteristiky lisů na kulaté balíky s variabilní komorou na balíky od KRONE. Modulová konstrukce usnadňuje vybavení stroje mnoha praktickými variantami. Sestavíte si svůj příští lis zcela podle přání. S vybavením, jako např. rotační řezací ústrojí MultiCut, zařízení pro navíjení dvojitého motouzu nebo sítě, vyhazovač balíků, tandemová náprava a ovládací terminály "základní", "střední" nebo "Komfort" uděláte stroje neobyčejně efektivní a zcela splní vaše nároky. Jednoduchá, nekomplikovaná konstrukce usnadňuje použití, zjednodušuje údržbu a zvyšuje životnost.

S pěti řadami prstů sebere sběrač naprosto čistě i krátký pokos. Automatické napínání řetězů, dotyková kola s pneumatikami a hydraulické zvedání patří ke standardní výbavě.

Sběrač s bočními přiváděcími šneky je široce dimenzován. Velká sběrací šířka podle DIN 11200 nabízí výhody v rozích a zatáčkách. Tento sběrač pracuje naprosto čistě. 

Oj se dá plynule výškově nastavit pomocí výřezu v oji. K vyloučení eventuální poruchy díky znečištěnému oleji je hydraulický systém vybaven olejovým filtrem. To přináší bezpečí a zajišťuje perfektní práci bez poruch. Spodní držák válců zajišťuje vždy plynulý tok materiálu, krmivo se nehromadí ani při nestejnoměrných řádcích. Tím je zajištěn vždy plný výkon při nejvyšší kapacitě. 

Také bez řezacího ústrojí mají lisy na kulaté balíky KRONE VaroPack 1500 a 1800 ve standardní výbavě rotor dopravníku mezi sběračem a komorou na balíky. Plynulé přivádění materiálu zvyšuje kapacitu a výkon.

Dva nekonečně obíhající příčkové dopravníky se celosvětově skvěle osvědčily za nejrůznějších podmínek nasazení u siláže, sena a slámy. Nespornými klady jsou rovnoměrně tvarované, tvrdé a pevné balíky a práce bez prostojů při balení i u krátkých a suchých materiálů. Minimální ztráty odrolem a snížená tvorba prachu a v neposlední řadě nízká spotřeba síly jsou také nezanedbatelné. Příčkový dopravník je napínán hydraulicky. Se stoupajícím napětím se zvyšuje tlak lisování. Pomocí ventilu nastavení tlaku se dá rychle, jednoduše a přesně nastavit požadovaná pevnost balíku. 

Vyhození balíku je řízeno zadní klapkou od bočního táhla a při otevření se vyklopí. Balík se vykutálí z otočného zařízení zadní klapky. Zpětný posun po vázání je zbytečný.

Mazací lišty a automatické mazání řetězů pomocí excentrického čerpadla snižuje údržbu na minimum. Všechny díly a prvky pohonu jsou rychle kontrolovatelné a dobře dosažitelné díky své přehledné konstrukci. Provedení servisních a údržbových prací je tak jednodušší a rychlejší. Doplňkové vybavení zvyšuje výkon a snižuje opotřebení traktoru a stroje.

Rotační řezací ústrojí MultiCut s až 17 noži nabízí optimální řešení pro rozvázání balíku, lehčí  rozdělení krmiva a větší hustotu balíku. Automatické zajištění před cizími telěsy "Non-Stop" a  hydraulické řazení nožů dopolohy 0 patří u KRONE ke standardní výbavě. Požadovaný počet nožů 17 - 15 - 7 - 0 se dá rychle a lehce v kanále natočit rozřazovací hřídelí. Montáž a demontáž se provádí bez nářadí. 

Sběrač a řezací ústrojí MultiCut tvoří kompaktní jednotku. Řezací rotor je umítěn přímo na sběrači. To zajišťuje nepřetržitý tok materiálu, důležitý u krátkého a špatně strukturovaného krmiva. Krátké přechody zvyšují výkon. 

Lisy na kulaté balíky KRONE VarioPack  se dají vybavit dvojitou vazbou motouzu a také vázáním sítí. Ve srovnání s jednoduchou vazbou motouzu se při dvojité vazbě sníží prostoje při vázání až o 50%. Spuštění dvojité vazby motouzu nebo sítě se provádí eletromotorem po ukončení lisování. Elektromotor napíná hnací řemen, který uvede do pohybu gumový válec pro podávání motouzu nebo sítě. Síť vede nastavitelným držákem šířky sítě ke gumovém válci a ten roli přitlačí. Při spuštění ovíjení podává gumový válec síť do prostoru rotujícího balíku. Držák šířky sítě se stará o úplné zakrytí po celé šířce balíku.

Díky prostornému zásobníku s ochranou proti stříkající vodě a dešti má VarioPack místo až na 3 role sítě. Držák se stará o pevné usazení rolí sítě s 2000 nebo 3000 m v zásobníku.  Prostor v zásobníku je velký, takže se může uložit až 10 rolí motouzu. Můstek slouží pro boční oporu rolí motouzu a stará se o plynulý odběr motouzu. Stupňová řemenice určuje počet ovinutí motouzu. Motouz je zachycen gumovým a přítlačným  válcem a při začátku ovíjení veden v prostoru rotujícícho kulatého balíku. Ovíjení začíná a končí ve středu balíku. Na okrajích balíků nejsou žádné volné konce motouzu.  Tím je zachován tvar balíku i po několikeré přepravě.

Ovládací jednotky je možné vybrat dle potřeby. Varianta"základní" pro spuštění dvojité vazby motouzu pomocí tlačítka patří k základní výbavě. Varianta "střední"  obsahuje oboustranný ukazatel konečného průměru a akustický signál pro automatický nebo manuální start vázání sítí nebo motouzem.Variant "Komfort" umožňuje spolehlivé nastavení stroje, ale také kontrolu spuštěných funkcí pomocí displeje. Ovládací jednotky jsou příruční a dají se rychle a lehce umístit v kabině traktoru v zorném poli řidiče.

KRONE má u strojů VarioPack v programu velký počet variant podvozků. Tandemová náprava se vyznačuje obzvlášť tichým chodem, to je velká výhoda při rychlejší jízdě na nerovné silnici a špatných cestách. Zařízení vzduchotlakové nebo hydraulické brzdy jako vývozní varianta vám zajistí spolehlivé bezpečí při rychlejší jízdě a na svazích.


Vyberte si: Fotogalerie | O firmě | Agrobazar | Servis | Financování | Kontakty