GRASS-STAR

Pomocí pneumatického secího stroje GRASS-STAR je možné osévat všechny běžné druhy semen i jejich směsí, a to do velikosti cca 5 mm - závisí to na vysévaném množství a na rychlosti práce. Jednoduchým nastavením je možné provádět výsev v množství od cca 1 kg až do 300 kg na hektar. Mísící hřídel zabraňuje rozdělení ve směsi druhů a rovněž vytvoření nashormážděných míst v zásobníku. 

Flexibilní pohonná hřídel tvoří přenos síly k plynule pracující převodovce s olejovou náplní, která pak přes řetězový pohon pohání secí hřídel a míchací hřídel. Secí válec dopravuje osivo do celkem osmi vzájemně rozdělených výstupů (6 výstupů při pracovní šířce 9 m) se secími hadicemi z PVC, a to do odrazných úhlově přestavitelných talířů, ze kterých je pak osivo přesně rozváděno po celé pracovní šířce. 

Protože rozdělování osiva je podporováno vzduchem, hraje vliv větru u mechanických strojů jen zcela malou roli. Tlak vzduchu, kteý osivo dopravuje k rozváděcím talířům, je v závislosti na potřebě množství vzduchu a na pracovní šířce vytvářen elektrickým, hydraulickým, kloubovým přes hřídel poháněným ventilátorem nebo násuvným ventilátorem. 

U elektrického ventilátoru je použita speciální sada kabelů, která je přisvorkovaná přímo k baterii traktoru. Tato sada kabelů rovněž obsahuje panel zapínání a vypínání s kontrolkou, tento panel se dá jednoduše upevnit do kabiny traktoru. 

Pomocí sériově dodávaného vybavení každého secího stroje je možné jeho hrubě ozubeným secím válcem provést osev travním semenem v množství 40 kg na hektar při pracovní rychlosti 10 km/hod. Pokud je potřebné osévat větším množstvím nebo je potřeba pracovat rychleji, případně je použito větší nebo těžší osivo (obilí apod.), je možné individuálně sestavit optimální složení secího válce a ventilátoru. 

Pomocí mechanického ventilátrou je možné díky jím vytvářenému většímu množství vzduchu vysévat těžší osivo při využití pracovní šířky až 6 metrů, přitom je možné pojíždět vyšší pracovní rychlostí.

Rozptylové plechy, které jsou namontovány těsně nad zemí na třetí řadě prutů, zabezpečují optimální rozhoz osiva do předem připravené půdy. Čtvrtá, pátá a šestá řada prutů zajišťují navíc lehké zapracování osiva do půdy. 

Zásobník osiva je dodáván sériově o objemu 300 l, na přání je možné vybavit secí stroj zásobníkem o objemu 660 l.

 


Vyberte si: Fotogalerie | O firmě | Agrobazar | Servis | Financování | Kontakty