SOLITAIR - ZIRKON

  • agregace s rotačními bránami LEMKEN ZIRKON je nejčastější agregací, je možno ji používat v systému konvenčního setí do zpracované půdy, v setí přímém do zoraného pozemku a v setí minimalizačním do podmítky
  • předností systému je vytvoření dokonalého seťového lože i v méně příznivých podmínkách / nerovnost povrchu, špatné klimatické podmínky, velké množství rostlinných zbytků, proměnlivá struktura půdy apod.
  • v pracovních záběrech 3; 4 a 4,5 m může být agregace v nesené verzi bez sklapování do transportní polohy (označení SOLITAIR 9), v pracovních záběrech 4; 4,5; 5 a 6 m v nesené verzi s hydraulickým sklapováním do transportní polohy (označení SOLITAIR 9 K), stejné pracovní záběry potom nabízí i tažená verze se sklapováním (označení SOLITAIR 9 KA)
  • výhodou agregace je stejně jako u ostatních, možnost nasazení rotačních bran i secího stroje samostatně

    Vyberte si: Fotogalerie | O firmě | Agrobazar | Servis | Financování | Kontakty